Office Bearers (Year 2021)
 
President 2022
Dr. Deepak V. Mehta
 
President Elect 2022 (President 2023)
Dr. Mona D. Shastri
 
 
Immediate Past President (President 2021)
Dr. Asutosh N. Dave
 
Hon. Secretary (2022-2023)
Dr. Rajendra N. Solanki
 
 
Vice Presidents 2022
Dr. Pratikar Doshi
 
Vice Presidents 2022
Dr. Rasesh Vyas
 
Treasurer (2021-22)
Dr. Manish G. Shah
 
 
Joint Secretaries (2022)
Dr. Chetan M. Mehta
 
Joint Secretaries (2022)
Dr. Gaurav Goswami
 
 
Central Council Members 2022
 
Dr. Kalpesh Shah – Ahmedabad
 
Dr. Rajendra Jain
 
Dr. Mihir Pandya
 
Dr. Paresh Padra
 
 
State Council Members 2022
 
Dr. Jagdish Vaghasia – Surat
 
Dr. Sandip Mevada
 
Dr. DivyaKantesaria
 
Dr. Vishva Chauhan
 
Dr. Sahil Shah
 
Dr. Drushi Patel